Conquest of The Demon Shore

Før Vi Starter
Plan for første spillegang

Hvad vi skal have nået den første spillegang:

1. En beskrivelse af Kolonien

Eftersom Kolonien bliver en slags NPC i sig selv skal vi have designet den sammen.
Den starter med nogle ganske enkle fastlagte stats (Mediocre quality og 2 Stress Boxes)
Men vi skal også have givet den nogle Aspects.

 • High Concept: Hvad er det fælles “tema” for kolonisterne; hvad har fået dem til at forlade Europas trygge (omend fattige) rammer til fordel for denne fjerne og ugæstfrie egn?
  Er det patriotisme (kommer de alle fra det samme land)?
  Eller har de en fælles tro som måske er uvelkommen i en verden delt mellem Katolicisme, Protestantisme, Islam og Den Gamle Tro?
 • Trouble Hvad er koloniens største svaghed? hvad er den største trussel mod koloniens overlevelse og enighed? Har de allerede en fjende hjemmefra? Har Herren forbandet dem?
 • Mindst et (1) Aspect mere, men helst op til tre (3), som kan fortolkes både positivt og negativt – noget der fortæller mig hvilke slags udfordringer I gerne vil have kolonien møder.

2. Hovedpersonerne

Når vi ved lidt mere om selve Kolonien, kan vi få defineret jeres karakterer lidt nærmere.
Vi ved allerede lidt om dem:

 • Kasper vil gerne spille en Adelsfrue med et følge af hjælpere og vagter, og med gode kontakter på den anden side af Atlanterhavet.
 • Magnus valgte Præsten, som skulle være det åndelige overhoved – evt med et følge af kordrenge?
 • Mike har allerede skrevet noget om sin portugisiske Ranger/Bravo
 • Jonas ville være jeres Guildmaster, så vidt jeg husker.
  Her ville det være smart hvis vi kunne finde ud af hvad I har til fælles, og hvad som har fået jer til at gå sammen om at stifte en koloni.
2.b Sætte stats på jeres karakterer:
 • Aspects – I skal have mindst 5 hver (op til 7), og to af dem skal være hhv et High Concept der beskriver jeres “job” eller funktion, og et Trouble som er det der plejer at skaffe jer problemer.
 • Skills – I starter med 20 skill points
 • Stunts – I starter med 5 Refresh at købe Stunts for (hvert stunt koster 1 refresh)
 • Hvis I ikke bruger al jeres Refresh, så får I flere Fate points hver gang vi starter på et nyt Kapitel.

3. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

4. Det første Scenarie

Jeg håber på / regner med at vi får tid til at starte på den første udfordring, sådan at næste spillegang kan starte med at I får mulighed for at tage jeres egne initiativer.

View
Session 1

Land ahoy!
Både i land
Sømonster – Vandmanden fra Costa Christi
Scouting and securing

View
Session 2
Whispers in the Woods

En frygt opstod i den nyligt etablerede lejr om en hvisken i skoven. Dette måtte da straks undersøges, og fader Timothy, Illvara m/søstre og Flavio drog i skoven for at opklare mysteriet, mens Alkamenus blev for at overse den fortsatte konstruktion.

Det var i det øjeblik, at stormen ramte.

I byen sørgede Alkamenus for sikkerheden med stærkt lederskab og sin viden om lejrens bygningers stabilitet, mens resten i skoven klarede sig med en blanding af stovt udholdenhed, resolut tro på Herrens og Jomfruens beskyttelse, samt en vidende stifinder, der kunne sige hvornår vi skulle i læ og hvornår vi kunne komme frem.

Efter stormen var blæst over, undersøgte Flavio skoven og fandt en gammel ruin, mens resten af gruppen så til at bevare koloniens moral og arbejdsdygtighed. Illvara sørgede for at berolige de frygtende plebejere. Fader Timothy og Alkamenus ledte derefter en ekspedition ud for at undersøge ruinerne nærmere og slog fast, at der var tale om en gammel rituel grund, måske gravsted eller måske ofringssted. Alkamenus kunne endda finde ud af hvordan bygningen i sin tid havde stået.

View
Session 3

Angreb:
Folk var ikke trætte

Initiativ:
Plains mod nord scoutet, god jord.
Farm bygget
Midlertidig hegn omkring farm
Agriculture startet

Union dannet.

2 plains mod syd scoutet, meget wildlife.


+1 skill point

View
Session 4

Angreb:

Smeden blev kidnappet af monstre! Hvilket heldigvist blev opdaget af Ophilia Torres, som… øhm… så sig omkring med ham.
Aberne blev fundet og dræbt.

Initiativ:

View
Session 5

Angreb:
Timothy Wolsey blev opsat på at hedenske steder skulle renses og blive til konverteret til kristne formål.
Samtidig var Flávio Silvícola blevet lidt syg og han fik isoleret sig selv.
En gudstjeneste blev holdt og konklusionen var at vi skulle bygge en kirke som højeste prioritet!
En meget hårdt presset Silvicola fandt ud af at sygdommen var parasitter og begyndte derved at forgifte sig selv fri for dem.

Initiativ:

 • Kirken blev sanctified (threshold 1)
 • Felten mod vest blev undersøgt, plains med masser af herbs.
 • Silvicola fik i sit stadig sindsyge øjeblik, konkluderet at parasitterne kom fra aberne, og det tydede på at parasitterne med tiden ville vokse sig større og endda begynde at kontrollere sit host.
View
Session 6
Where is Silvicola

Bønnerne havde problemer med at få markerne til at gro da der ikke var noget til at befrugte dem.
Alkamenus Nunho Lafeber bygger et bistade imens Lady Henriette d’Orléans finder et tilpast bilignende insekt i skoven.
Illvara “Iron Lady” Torres Finder et bo fuld af de insekter som Lady Henriette fandt, som opfører sig som-bier, and there was much rejoyzing.

I “samarbejde” går vi igang med at bygge hegn, (indfange “stedets Kvæg” ( 14 succeses )) for at gøre det tamt. Og kunne nærstudere dem.


+1 skill point

View
Session 7

Meteor ramte ned
Dyr og mennesker kom lidt under kontrol igen, men da de stadig var lidt utilfredse, drog vi fælles ud for at undersøge meteoren.
Fandt den i en skov 5 hexes, hvid sten røg.
Efter lidt forskning, kløvede vi stenen i to, fandt en perle i midten.
Fragtede halvdelen hjem.

 • Silvicola gemte perlen væk (stealth 5).
 • Alkamenus undersøgte effekten af stenen på længere sigt. Vand i berøring, drukket af et dyr medførte at maven voksede på dyret over tid.
 • Illvara fandt nye dyr som både kunne spises og bruges som trækdyr.
 • Silvicola begyndte efterfølgende at udføre farming arbejdet (9 succes) stockpile af food, og et temporary aspect “all together now”
 • Illvara fik fanget lidt af de nye dyr og indhegnet dem.
 • Alkamenus gik igang med at udbygge vores workshop.
View
Session 8
Uh a rock!

Lady Henriette d’Orléans fandt nogle natives og forsøgte at kommunikere med dem.
Illvara “Iron Lady” Torres, Alkamenus Nunho Lafeber og Timothy Wolsey kiggede nærmere på stenen fra himlen.
Flávio Silvícola passede sit arbejde!

View
Session 9

Sten blev fundet i bearbejdet form.
Lady delte information om natives.
Stenhus blev bygget med ekstra plads til familier.
På vej mod natives, fandt vi en flod med fisk.
Ankom til landsbyen.
Busk fundet hvor bladet tages af, (kan bruges til at holde ukrydt væk).
Efter vi gav op med at kommunikere, stjal vi div. ting fra dem og tog tilbage.
Her blev der gjort grin med disse “dyr”.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.