Conquest of The Demon Shore

Før Vi Starter
Plan for første spillegang

Hvad vi skal have nået den første spillegang:

1. En beskrivelse af Kolonien

Eftersom Kolonien bliver en slags NPC i sig selv skal vi have designet den sammen.
Den starter med nogle ganske enkle fastlagte stats (Mediocre quality og 2 Stress Boxes)
Men vi skal også have givet den nogle Aspects.

 • High Concept: Hvad er det fælles “tema” for kolonisterne; hvad har fået dem til at forlade Europas trygge (omend fattige) rammer til fordel for denne fjerne og ugæstfrie egn?
  Er det patriotisme (kommer de alle fra det samme land)?
  Eller har de en fælles tro som måske er uvelkommen i en verden delt mellem Katolicisme, Protestantisme, Islam og Den Gamle Tro?
 • Trouble Hvad er koloniens største svaghed? hvad er den største trussel mod koloniens overlevelse og enighed? Har de allerede en fjende hjemmefra? Har Herren forbandet dem?
 • Mindst et (1) Aspect mere, men helst op til tre (3), som kan fortolkes både positivt og negativt – noget der fortæller mig hvilke slags udfordringer I gerne vil have kolonien møder.

2. Hovedpersonerne

Når vi ved lidt mere om selve Kolonien, kan vi få defineret jeres karakterer lidt nærmere.
Vi ved allerede lidt om dem:

 • Kasper vil gerne spille en Adelsfrue med et følge af hjælpere og vagter, og med gode kontakter på den anden side af Atlanterhavet.
 • Magnus valgte Præsten, som skulle være det åndelige overhoved – evt med et følge af kordrenge?
 • Mike har allerede skrevet noget om sin portugisiske Ranger/Bravo
 • Jonas ville være jeres Guildmaster, så vidt jeg husker.
  Her ville det være smart hvis vi kunne finde ud af hvad I har til fælles, og hvad som har fået jer til at gå sammen om at stifte en koloni.
2.b Sætte stats på jeres karakterer:
 • Aspects – I skal have mindst 5 hver (op til 7), og to af dem skal være hhv et High Concept der beskriver jeres “job” eller funktion, og et Trouble som er det der plejer at skaffe jer problemer.
 • Skills – I starter med 20 skill points
 • Stunts – I starter med 5 Refresh at købe Stunts for (hvert stunt koster 1 refresh)
 • Hvis I ikke bruger al jeres Refresh, så får I flere Fate points hver gang vi starter på et nyt Kapitel.

3. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

4. Det første Scenarie

Jeg håber på / regner med at vi får tid til at starte på den første udfordring, sådan at næste spillegang kan starte med at I får mulighed for at tage jeres egne initiativer.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.