Conquest of The Demon Shore

Session 9

Sten blev fundet i bearbejdet form.
Lady delte information om natives.
Stenhus blev bygget med ekstra plads til familier.
På vej mod natives, fandt vi en flod med fisk.
Ankom til landsbyen.
Busk fundet hvor bladet tages af, (kan bruges til at holde ukrydt væk).
Efter vi gav op med at kommunikere, stjal vi div. ting fra dem og tog tilbage.
Her blev der gjort grin med disse “dyr”.

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.