Conquest of The Demon Shore

Session 6

Where is Silvicola

Bønnerne havde problemer med at få markerne til at gro da der ikke var noget til at befrugte dem.
Alkamenus Nunho Lafeber bygger et bistade imens Lady Henriette d’Orléans finder et tilpast bilignende insekt i skoven.
Illvara “Iron Lady” Torres Finder et bo fuld af de insekter som Lady Henriette fandt, som opfører sig som-bier, and there was much rejoyzing.

I “samarbejde” går vi igang med at bygge hegn, (indfange “stedets Kvæg” ( 14 succeses )) for at gøre det tamt. Og kunne nærstudere dem.


+1 skill point

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.