Conquest of The Demon Shore

Session 5

Angreb:
Timothy Wolsey blev opsat på at hedenske steder skulle renses og blive til konverteret til kristne formål.
Samtidig var Flávio Silvícola blevet lidt syg og han fik isoleret sig selv.
En gudstjeneste blev holdt og konklusionen var at vi skulle bygge en kirke som højeste prioritet!
En meget hårdt presset Silvicola fandt ud af at sygdommen var parasitter og begyndte derved at forgifte sig selv fri for dem.

Initiativ:

  • Kirken blev sanctified (threshold 1)
  • Felten mod vest blev undersøgt, plains med masser af herbs.
  • Silvicola fik i sit stadig sindsyge øjeblik, konkluderet at parasitterne kom fra aberne, og det tydede på at parasitterne med tiden ville vokse sig større og endda begynde at kontrollere sit host.

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.