Conquest of The Demon Shore

Session 4

Angreb:

Smeden blev kidnappet af monstre! Hvilket heldigvist blev opdaget af Ophilia Torres, som… øhm… så sig omkring med ham.
Aberne blev fundet og dræbt.

Initiativ:

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.