Conquest of The Demon Shore

Session 2

Whispers in the Woods

En frygt opstod i den nyligt etablerede lejr om en hvisken i skoven. Dette måtte da straks undersøges, og fader Timothy, Illvara m/søstre og Flavio drog i skoven for at opklare mysteriet, mens Alkamenus blev for at overse den fortsatte konstruktion.

Det var i det øjeblik, at stormen ramte.

I byen sørgede Alkamenus for sikkerheden med stærkt lederskab og sin viden om lejrens bygningers stabilitet, mens resten i skoven klarede sig med en blanding af stovt udholdenhed, resolut tro på Herrens og Jomfruens beskyttelse, samt en vidende stifinder, der kunne sige hvornår vi skulle i læ og hvornår vi kunne komme frem.

Efter stormen var blæst over, undersøgte Flavio skoven og fandt en gammel ruin, mens resten af gruppen så til at bevare koloniens moral og arbejdsdygtighed. Illvara sørgede for at berolige de frygtende plebejere. Fader Timothy og Alkamenus ledte derefter en ekspedition ud for at undersøge ruinerne nærmere og slog fast, at der var tale om en gammel rituel grund, måske gravsted eller måske ofringssted. Alkamenus kunne endda finde ud af hvordan bygningen i sin tid havde stået.

Comments

doorstepwaster

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.