Conquest of The Demon Shore

Session 10

Flávio Silvícola, snakkede med befolkningen og stødte på noget grundlæggende nervøsitet angående de nye og ukendte land, samtidig med noget klikke dannelse.
Illvara “Iron Lady” Torres søgte i retning af de abefolk vi tidligere havde kæmpet med.
Alkamenus Nunho Lafeber ledte efter metal i sumpen.
Flávio Silvícola gjorde material klart til at undervise befolkningen.
Illvara “Iron Lady” Torres fandt et kæmpe bål, med nogle væsener omkring.
Alkamenus Nunho Lafeber byggede noget mine udstyr.
Flávio Silvícola underviste godt, og fandt ud af den lille gruppes leder var Aristobal Corón.
Illvara “Iron Lady” Torres talte sig super diplomatisk ud af en presset situation hvor hun var omringet af abefolk.
Alkamenus Nunho Lafeber snakkede med gruppen og kom forsigtigt ind på deres gode side.


Colony level up!
+1 skill
+1 refresh

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.