Conquest of The Demon Shore

Session 10

Flávio Silvícola, snakkede med befolkningen og stødte på noget grundlæggende nervøsitet angående de nye og ukendte land, samtidig med noget klikke dannelse.
Illvara “Iron Lady” Torres søgte i retning af de abefolk vi tidligere havde kæmpet med.
Alkamenus Nunho Lafeber ledte efter metal i sumpen.
Flávio Silvícola gjorde material klart til at undervise befolkningen.
Illvara “Iron Lady” Torres fandt et kæmpe bål, med nogle væsener omkring.
Alkamenus Nunho Lafeber byggede noget mine udstyr.
Flávio Silvícola underviste godt, og fandt ud af den lille gruppes leder var Aristobal Corón.
Illvara “Iron Lady” Torres talte sig super diplomatisk ud af en presset situation hvor hun var omringet af abefolk.
Alkamenus Nunho Lafeber snakkede med gruppen og kom forsigtigt ind på deres gode side.


Colony level up!
+1 skill
+1 refresh

View
Session 9

Sten blev fundet i bearbejdet form.
Lady delte information om natives.
Stenhus blev bygget med ekstra plads til familier.
På vej mod natives, fandt vi en flod med fisk.
Ankom til landsbyen.
Busk fundet hvor bladet tages af, (kan bruges til at holde ukrydt væk).
Efter vi gav op med at kommunikere, stjal vi div. ting fra dem og tog tilbage.
Her blev der gjort grin med disse “dyr”.

View
Session 8
Uh a rock!

Lady Henriette d’Orléans fandt nogle natives og forsøgte at kommunikere med dem.
Illvara “Iron Lady” Torres, Alkamenus Nunho Lafeber og Timothy Wolsey kiggede nærmere på stenen fra himlen.
Flávio Silvícola passede sit arbejde!

View
Session 7

Meteor ramte ned
Dyr og mennesker kom lidt under kontrol igen, men da de stadig var lidt utilfredse, drog vi fælles ud for at undersøge meteoren.
Fandt den i en skov 5 hexes, hvid sten røg.
Efter lidt forskning, kløvede vi stenen i to, fandt en perle i midten.
Fragtede halvdelen hjem.

  • Silvicola gemte perlen væk (stealth 5).
  • Alkamenus undersøgte effekten af stenen på længere sigt. Vand i berøring, drukket af et dyr medførte at maven voksede på dyret over tid.
  • Illvara fandt nye dyr som både kunne spises og bruges som trækdyr.
  • Silvicola begyndte efterfølgende at udføre farming arbejdet (9 succes) stockpile af food, og et temporary aspect “all together now”
  • Illvara fik fanget lidt af de nye dyr og indhegnet dem.
  • Alkamenus gik igang med at udbygge vores workshop.
View
Session 6
Where is Silvicola

Bønnerne havde problemer med at få markerne til at gro da der ikke var noget til at befrugte dem.
Alkamenus Nunho Lafeber bygger et bistade imens Lady Henriette d’Orléans finder et tilpast bilignende insekt i skoven.
Illvara “Iron Lady” Torres Finder et bo fuld af de insekter som Lady Henriette fandt, som opfører sig som-bier, and there was much rejoyzing.

I “samarbejde” går vi igang med at bygge hegn, (indfange “stedets Kvæg” ( 14 succeses )) for at gøre det tamt. Og kunne nærstudere dem.


+1 skill point

View
Session 5

Angreb:
Timothy Wolsey blev opsat på at hedenske steder skulle renses og blive til konverteret til kristne formål.
Samtidig var Flávio Silvícola blevet lidt syg og han fik isoleret sig selv.
En gudstjeneste blev holdt og konklusionen var at vi skulle bygge en kirke som højeste prioritet!
En meget hårdt presset Silvicola fandt ud af at sygdommen var parasitter og begyndte derved at forgifte sig selv fri for dem.

Initiativ:

  • Kirken blev sanctified (threshold 1)
  • Felten mod vest blev undersøgt, plains med masser af herbs.
  • Silvicola fik i sit stadig sindsyge øjeblik, konkluderet at parasitterne kom fra aberne, og det tydede på at parasitterne med tiden ville vokse sig større og endda begynde at kontrollere sit host.
View
Session 4

Angreb:

Smeden blev kidnappet af monstre! Hvilket heldigvist blev opdaget af Ophilia Torres, som… øhm… så sig omkring med ham.
Aberne blev fundet og dræbt.

Initiativ:

View
Session 3

Angreb:
Folk var ikke trætte

Initiativ:
Plains mod nord scoutet, god jord.
Farm bygget
Midlertidig hegn omkring farm
Agriculture startet

Union dannet.

2 plains mod syd scoutet, meget wildlife.


+1 skill point

View
Session 2
Whispers in the Woods

En frygt opstod i den nyligt etablerede lejr om en hvisken i skoven. Dette måtte da straks undersøges, og fader Timothy, Illvara m/søstre og Flavio drog i skoven for at opklare mysteriet, mens Alkamenus blev for at overse den fortsatte konstruktion.

Det var i det øjeblik, at stormen ramte.

I byen sørgede Alkamenus for sikkerheden med stærkt lederskab og sin viden om lejrens bygningers stabilitet, mens resten i skoven klarede sig med en blanding af stovt udholdenhed, resolut tro på Herrens og Jomfruens beskyttelse, samt en vidende stifinder, der kunne sige hvornår vi skulle i læ og hvornår vi kunne komme frem.

Efter stormen var blæst over, undersøgte Flavio skoven og fandt en gammel ruin, mens resten af gruppen så til at bevare koloniens moral og arbejdsdygtighed. Illvara sørgede for at berolige de frygtende plebejere. Fader Timothy og Alkamenus ledte derefter en ekspedition ud for at undersøge ruinerne nærmere og slog fast, at der var tale om en gammel rituel grund, måske gravsted eller måske ofringssted. Alkamenus kunne endda finde ud af hvordan bygningen i sin tid havde stået.

View
Session 1

Land ahoy!
Både i land
Sømonster – Vandmanden fra Costa Christi
Scouting and securing

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.